కొత్త కథ 2017

Kotta Katha 2017

అక్కిరాజు భట్టిప్రోలు – తొంభయ్యవ దశకంలో సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ రోజుల్నుండీ పరిచయం, అటుతర్వాతి అమెరికా రోజుల్లో తనతో మంచి స్నేహం. తను కుప్పిలి పద్మ గారితో కలిసి సంకలనం చేసిన “కొత్త à°•à°¥ 2017” చదివాను. చదివాను అనడం కంటే, ఏకబిగిన చదివాను అనడం కరెక్టు. కొత్త à°•à°¥ 2017 లోని కథల గురించి, నా అభిప్రాయం: బ్రదర్ ఆఫ్ బంగారి – అక్కిరాజు భట్టిప్రోలు: సమకాలీన యువతుల ఆలోచనారీతిని కళ్ళకు కట్టినట్టుగా చూపించే à°•à°¥. లక్ష్మి… Continue reading కొత్త à°•à°¥ 2017

Driverless Cars: Moral and Legal Considerations

Driverless cars are no longer a fantasy. Despite being far from general purpose use, this technology is evolving leaps and bounds, thanks to players like Google and Tesla making steady progress on this technology. As the technology evolves and enters into public life, several legal and moral issues are going to crop up. The recent… Continue reading Driverless Cars: Moral and Legal Considerations

చికెను వింగ్సూ, అల్లప్పచ్చడి

అల్లప్పచ్చడి (అల్లం పచ్చడి) వాడకంలో నేను అసలు సిసలు తెలుగు వాడిని. అల్లప్పచ్చడి అంటే హోటళ్ళలొ తెల్ల చట్నీతో పాటు ఇచ్చే ఎర్ర చట్నీ అనుకునేరు. నేను చెప్పేది మామూలుగా మనం సంవత్సరానికోసారి పట్టుకునే అల్లప్పచ్చడి గురించి. à°† గట్టి అల్లప్పచ్చడిలో కొద్దిగా మంచినీళ్ళు గానీ, పెరుగు గానీ కలిపి ఎలాంటి ఫలహారాల్లోనయినా నంజుకుని తినే విషయంలో నేను అసలు సిసలు తెలుగువాడినన్నమాట. మనలో మనమాట, ఇడ్లీల్లోనూ దోశల్లోనూ అల్లప్పచ్చడి భేషుగ్గా ఉంటుంది. పెసరట్టు ఉప్మాలో అయితే… Continue reading చికెను వింగ్సూ, అల్లప్పచ్చడి

Chayakriti 2014

The annual photo exhibition of Twin Cities Photography Club (http://www.tcpc.co.in and https://facebook.com/groups/tcpc.hyd ) is currently being held at Muse Art Gallery, Marriott Hotel and Convention Center (some people remember this place as Viceroy Hotel.) This exhibition displays 60+ selected works from members of Twin Cities Photography Club. The last date for the exhibition is 11th… Continue reading Chayakriti 2014

Bicycle degreasing

Saturday morning fun activity: Got rid of excess grease and (dried up) dirt from chain, front/rear derailleur, chain-rings and sprockets. Greased these parts again. Pedaled for a few minutes and found that these parts caught dirt again. New and wet dirt though. Feeling great! 2014-04-bicycle-01

Bicyclone-3

Hyderabad Bicycling Club (HBC) and World Wildlife Fund organized Bicyclone-3, the eco-friendly cycle ride today. The response was awesome. Good to see so many school kids turning up for this event. I opted to rent a bike for this 20km ride, so that I could avoid the 30km commute to/from the venue. That turned out… Continue reading Bicyclone-3

Palm Cricket

A few match and post match moments at SA Palm Meadows this morning. An extended session of swimming made me reach the venue quite a bit late, only for the last over of the match. That means limited coverage! Palm-Cricket-2014-03-16  

Calm and Pleasant

A calm and pleasant moment at our SA Palm Meadows. And for those who want a bit of details, this photo is shot close to midnight, with a 50mm prime lens at 1.8f and 1/25 shutter speed.