శ్రావణ శుక్రవారం

31 Jul

శ్రావణ శుక్రవారం ప్రొద్దున్నే ఇంట్లో పూజ జరిగింది. తలస్నానం చేసి, ఆఫీసుకి రెడీ అయిన తరువాత సుష్టుగా ప్రసాదాలు తిన్నాను. పులిహోర, క్షీరాన్నం మరియు గారెలు తిన్న తరువాత కారెక్కుతూండగా వివిధభారతి వారి పండగ ప్రసారాలు గుర్తుకి వచ్చాయి. రేడియోలో పండగ ప్రసారాల సంబరం తగ్గింది అనుకుంటూ రేడియో పాటలు వింటున్నాను. ఈలోగా రేడియో జాకీ శ్రావణ శుక్రవారం గురించి, లక్ష్మీ దేవి కటాక్షం గురించి ఊదరగొట్టేసాడు. జనసామాన్యంలో పెరిగిన భక్తికి ముగ్ధుడనై ఉండగా వాడు శ్రోతలందరికీ రిసెషన్ ఎఫెక్టు తగ్గాలని ప్రార్ధించాడు. అపుడర్ధమయింది – అసలు విషయం.

One thought on “శ్రావణ శుక్రవారం

  1. Alluri garu,

    We enjoyed reading your blog. Intlo maa avida pani ayipoyina taruvatha, Intiki teesukuvachina naa pani kuda ayaka, mee blog lo okokkati chaduvuthoo nenu maa Prameela chala enjoy chesam.

    We ended the day with happy reading of the blog.

    Maro vishayam, Mee blog chadivina taruvatha anipinchindi, Meeru ‘Edo Kaalakshepam’ pustakam chadivi dani meeda kuda oh post raaste baaguntundi ani :-). Meeku kudurinappude!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.