ఉగాది

16 Mar

క్రితం ఉగాదికి:

అనుకున్నది నిర్భయంగా చేసే రాజశేఖరుడు ఉన్నాడు.
అవతలివాళ్ళని చేయమని తను రాజీనామా చేయని కోదండం లేడు.
నాలుగ్గోడల మధ్యా ఉత్తుత్తి (సెలైన్)  దీక్షలను చూసి మోసపోయిన విద్యార్ధుల (ఆత్మ)  హత్యల్లేవు.
వసుధైకకుటుంబంలా అవుతున్న లోకంలో మనవాడినే ఆడిపోసుకునే విభజనల్లేవు.

ఈ ఉగాదికి:
ప్రపంచ విపణిలో పైకెగబాకుతున్న మనదేశానికి  మన రాష్ట్రం నుంచి తగిన ప్రాతినిథ్యం ఉంటుందని ఆశిస్తూ  ఉగాది శుభాకాంక్షలు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.